Klart för höghöjdsbanan vid Hållsdammen på Billingen i Skövde

Nu är det klubbat och klart i kommunstyrelsens arbetsutskott. Man har godkänt ett tioårigt avtal med Upzone AB för höghöjdsbana samt en tvåvägs zipline.

Bakgrunden till beslutet är att företaget Upzone AB har anmält intresse att anlägga en äventyrsbana på Billingen till Skövde kommuns affärsutvecklare vid Billingeprojektet. Tanken är att äventyrsbanan kommer att utformas som en klätteranläggning monterad på trädstammar på en högre höjd. I anläggningen ingår även zipline som är en linbana där besökaren är fastspända i en sele över Hållsdammen.

Nu har det i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutats att Upzone kommer att kontraktera en franchisetagare som driver banan. Man har skapat ett arrende på tio år 1 januari 2020 till och med den 31 december 2029 och man har beslutat att avgiften ska uppgå til. 20 000 kronor per år, vilket enligt kommunstyrelsen är jämförbart med liknande anläggningar som är placerade på kommunalt ägd mark. Eftersom fastighetsägaren inte förlorar tillträdet, skogstillväxten inte hindras nämnvärt samt besittningsskydd saknas anses den föreslagna ersättningsnivån rimlig.

Placeras vid Hållsdammens norra strand

Placeringen av anläggningen föreslås förläggas vid Hållsdammens norra strand, cirka 300 meter väster om Billingen stugby och camping och man kommer även fortsättningsvis vara möjligt att ströva fritt i det aktuella området.

Viktig för Billingens och Skövdes utveckling

Den föreslagna anläggningen bedöms på ett positivt sätt bidra till fortsatt utveckling av Billingen. Liknande anläggningar finns i begränsad omfattning i Skaraborg med omnejd.

Läs mer om höghöjdsbanesatsningen och intervjun med Billingens affärsutvecklare Anders Ståhl när Skövde city news rapporterade om det tidigare här.