Skövde stad, Norrmalm
Debatt

Debattartikel – Coronakrisen

I denna insändare motsätter sig fastighetsbranschen kravbrev om reducerade hyror. De menar på att de är för generella och orimliga. ”Ingen vet hur länge coronavirusets utbrott kommer att pågå. De slutgiltiga ekonomiska konsekvenserna är därför svåröverskådliga. […]