Ytterligare en skövdebo dömd för fusk på högskoleprovet

Högskolan i Skövde
Foto: Roderick Hristov
Nu föll domen om osann försäkran för en skövdebo född 1999. Anledningen var att han fuskade på högskoleprovet.

I domen går att utläsa att mannen har vid genomförandet av högskoleprovet undertecknat en försäkran på heder och samvete om att lämna provsvar utan att använda otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt vilseleda.

Skaraborgs tingsrätt anser att det är ett systemhotande brott

Skaraborgs tingsrätt anser att brottet ska bedömas som grovt eftersom mannen använt avancerade tekniska hjälpmedel under provet. Vidare menar man på att åtgärderna är i sammanhanget systemhotande och att brottet utgjort en del i en brottslighet som utövats i organiserad form.

Dessutom pekar tingsrätten på att det oriktiga provresultatet påverkar antagningssystemet till högskolan samt hindrar eller minskar möjligheten för andra att komma in på högskolan.

Skövdebon döms till villkorlig dom och böter

Mannen döms till villkorlig dom, dagsböter 50 x 50 kr samt att erlägga 800 kr till brottsofferfonden. Mannen erkände gärningen men ansåg inte att man skulle bedöma brottet som grovt.