Utökade resurser för patienter med psykisk ohälsa

Den psykiatriska resurs som startades 2018 inom SKAS upptagningsområde kommer att utökas till hösten.

Under hösten 2018 och våren 2019 har en bil bemannats med två personal, en ambulanssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska. Två kvällar i veckan har resursen funnits för att kunna möta de patienter som lider av psykisk ohälsa.

-Bilen har ungefär tre uppdrag per kväll/natt och varje uppdrag tar i snitt nästan 1,5 h. Förutom att den kan ge mer kvalificerad vård frigör den ambulanstid och ökar därmed ambulansberedskapen i länet. Vanlig ambulans skulle ju annars fått det uppdraget, säger Jan Eriksson administrativ chef för ambulansen i Skaraborg.

Resurserna utökas redan i sommar och under hösten

Redan i augusti planerar man ha igång bilen tre kvällar i veckan, och i oktober räknar man med att den går alla dagar i veckan mellan klockan 17-01.

-Detta är bland det absolut bästa vi har gjort och är resultatet av ett gott samarbete mellan Psykiatrin och Ambulanssjukvården i SKAS, säger Jan Eriksson.

Dela artikeln: