Upp till 4 miljoner kronor för att återställa Gymnasium Skövde Kavelbro

Skövde Gymnasium Kavelbro
-Rivningsarbeten har gått bra men uttorkning tar längre tid än förväntat. Vattnet har trängt långt in i byggnadsmaterialen, säger Ingemar Linusson, Fastighetschef vid Skövde kommun.

Skövde city news tog en liten snabbtitt på hur det går med återställandet av Kavelbro, efter de vattenskador lokalerna lokalerna fick vid det kraftiga regnet för några veckor sedan.

Vad har varit mest tungrott i arbetet?
-Svårigheter att finna lämpliga evakueringslokaler till administrations-personalen, svarar Ingemar Linusson.

Vad kommer återställandet att kosta (uppskattningsvis) när arbetet är slutfört?
-Gissningsvis ca 3-4 Mkr. Detta är ett försäkringsärende med självrisk upp till 0,5 Mkr, säger Linusson.

Gör man något för att förhindra att översvämningen kan ske igen?
-Ja, det är redan gjort. De vallar som skulle skydda skolan från det allmänna dagvattnet utmed Kavelbrovägen är nu höjda, avslutar Skövde kommuns fastighetschef.

Dela artikeln: