Två års renovering väntar Käpplundaskolan i Skövde – farligt PCB hittat

Käpplundaskolan Skövde
Foto: Milton Hristov

Tidigare i juni inleddes planeringen för kommande renovering av Käpplundaskolan. Tanken är att skolmiljön ska fräschas upp. Bland annat ska golv bytas ut i såväl klassrum som korridorer och brister i själva byggnadskonstruktionen ska åtgärdas.

Två årskurser får flytta ut till Trädgårdsstadens skola

Renoveringen kommer att ske i etapper under cirka två års tid. Två årskurser flyttas till Trädgårdsstadens skola medan övriga elever kommer att vara kvar på Käpplunda men byta lokaler internt efterhand som renoveringen fortlöper.

PCB hittat i byggmaterialet

I samband med planeringen inför renoveringsstart har PCB som är cancerframkallande, hittats i skolans fasader utvändigt. Det handlar bland annat om fogar mellan fönster och tegelväggar som innehåller ämnet. PCB får enligt svensk lag inte finnas i byggnader och kommer att saneras bort samtidigt som renoveringen av skolan pågår. Saneringen utförs enligt det regelverk som finns för hantering av ämnet, vilket till exempel innebär att den sker innanför ett slutet byggnadsområde för att undvika spridning av ämnet.

– Vi är trygga med att saneringen kommer att genomföras på ett professionellt och säkert sätt så att inga individer som vistas i skolmiljön kommer att påverkas, säger Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun.

– Utifrån den information vi har, både byggnadsteknisk och medicinsk, så bedömer vi att vi kan fortsätta bedriva verksamheten med allas säkerhet i fokus. Vi ser fram emot en nyrenoverad skola, säger Pär Ljungqvist, rektor på Käpplundaskolan.

Dela artikeln: