Trädvårdsarbete kommer att påverka trafikframkomligheten

Höstlöv - Skövde city news
Foto: Oleg Magni - Pexels
48 träd behöver rensas på torra, döda och löst hängande grenar på och trafik kommer att påverkas. Därför kommer man ha trafikljus och flaggvakter för att skydda trafikanter.

Claesborgsvägen är den allé vid Skövde golfklubb på vägen upp mot Simsjö som behöver hålla träden i schack. Kommunen gör detta omfattande arbete med jämna mellanrum.

Arbetet kommer att utföras av klättrande specialister, så kallade arborister. Eftersom trädkronorna sträcker sig långt in över vägbanan finns risk för fallande grenar, vilket medför att Skövde kommun behöver göra skyddsåtgärder och det är dessa som påverkar framkomligheten under tiden då arbetet utförs den 6-8 november.

Vägen stängs av med korta intervaller dagtid

Vägen kommer hållas avstängd i intervall om cirka 15 minuter. Därefter släpps väntande trafik igenom, för att sedan stänga vägen på nytt i 15 minuter. Trafikljus och flaggvakt finns på plats för att reglera och visa när det är säkert att passera. Arbetet kommer att utföras mellan kl. 07.30-17.00. Övrig tid, samt så fort arbetet möjliggör det, kommer vägen vara framkomlig för trafik.

Samarbetar med Länsstyrelsen för att inte störa miljön i onödan

Mari Nilsdotter, som är parkingenjör beskriver träden som både stora och gamla, vilket gör att flera av dem är klassade som skyddsvärda. Dessa rymmer miljöer för djur, fåglar och insekter. Skövde kommun genomför arbetet med trädvårsspecialiserade arborister och i samråd med Länsstyrelsen för att inte rubba naturvärden mer än vad som måste till för att hålla en trafiksäker miljö.

Nertaget material kommer att läggas i angränsande hagmark, i en så kallad ”biodepå”, så livet i den torra döda veden får chans att leva vidare.