Systembolaget svarar på vilka insatser mot Coronaviruset de gör för Skövdebutikerna

Systembolaget Hertig Johans torg, Skövde
Foto: Roderick Hristov

Folkhälsomyndigheten har gått ut med råd och direktiv för hur butiker ska hantera sin verksamhet. Men på Systembolagsbutikerna i Skövde har det ännu inte synts mycket av dessa åtgärder. Nu svarar Systembolaget på några av frågorna vi ställer.

I flera Skövdebutiker ser man idag att många butiker gör vad de kan för att hjälpa till att minska risken för covid-19-virusets spridning. Det kan vara allt från avståndsmarkeringar vid kassor (det räcker med enkla tejpmarkeringar), man öppnar varannan kassa för att glesa ut avstånden mellan köerna, handsprit delas ut vid kassorna och flera har gått så långt att de även installerat stänkskydd i form av genomskinlig plast/plexiglas vid kassorna för att skydda kassapersonalen.

Systembolaget Skövde. Nolhaga-butiken.

Då vi ännu inte sett några sådana saker på Systembolagen i Skövde, ställde vi några frågor till dem då det väntas mer kunder än vanligt inför påskfirandet. Dessutom har folk reagerat, bland annat på vår Facebooksida.

Facebook-kommentar från läsare på Skövde city news Facebooksida


Systembolagets presskontakt svarar på några av våra frågor

Vad har ni hittills gjort för att skydda personal och kunder fram till och med idag?
-För att minska smittorisken i våra butiker har vi vidtagit ett antal åtgärder. Medarbetare som har mista förkylningssymtom stannar hemma och vi uppmuntrar kunder att göra detsamma. Vi har förstärkt riktlinjer gällande god handhygien samt intensifierat redan goda städrutiner, svarar Sofia Brännborn som är Systembolagets presskontaktperson.

Vad mer skulle ni kunna göra och har planerat framöver?
-Vi har även beställt golvdekaler samt takskyltar som kommer påminna kunderna i butik att hålla avstånd. Dessa väntas levereras inom de närmsta dagarna, svarar Sofia Brännborn.

Kan man förvänta sig att speciellt ni som statligt bolag ska vara extra noga med att följa myndigheters direktiv?
-Systembolaget ska, precis som andra, följa myndigheternas rekommendationer, avslutar Sofia.

Tyvärr är det är det många kunder som inte följer råden om avstånd i butikerna i dagsläget. Även Aftonbladet har en artikel om trängseln här.

Fakta – Detta säger Folkhälsomyndigheten om butiksversamheter idag

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.