Snöröjningen ska ses över

Snöröjning i Skövde kommun
Snöröjningsansvaret ska ses över i Skövde kommun tack vare en medborgare som ställt fråga om det.

Att prata snöröjning väcker känslor. Alla har sina åsikter och historier om något som har hänt, eller borde skett. En medborgare ställde frågan om vem som bär ansvaret. Därför ser nu politikerna över vem som egentligen bär ansvaret för snöröjningen.

Otydligt ansvar för snöröjningen

Ansvaret för snöröjningen i Skövde kommun delas mellan olika nämnder. Det är kommunstyrelsen som beställer och betalar, servicenämnden som utför och upphandlar samt bygglovsnämnden som har tillsynsansvaret.
Vem som bär det politiska ansvaret för snöröjningen i Skövde kommun behöver därför vara tydligt, vilket det i nuläget inte är, enligt bygglovsnämndens ordförande Anders G Johansson.

Snöröjning är en verksamhet som påverkar medborgarna och som många därför har synpunkter på och uppfattningar om.

Men vad är då syftet med att se över ansvaret?
-Det handlar om att säkra Skövdes funktionalitet, inte om att jaga kostnader. Ambitionen är att förbättra Skövdebornas förutsättning för framkomlighet, särskilt under vinterförhållanden, säger Anders.

Svårigheter för räddningsfordon

Anders fortsätter:
-Framkomligheten avgörs ju inte bara av hur själva plogningen utförs av dem som kontrakterats av kommunen. Även fastighetsägare har ett ansvar för snöröjning av gångbanor i anslutning till fastighet. Vidare har enskilda människor ett ansvar.
-Emellanåt påverkas framkomligheten av att bilister agerar oaktsamt och parkerar vårdslöst. Snövallar plus illa parkerade fordon kan medföra att vägar blockeras, vilket kan innebära att t ex räddningsfordon inte kan ta sig fram.

Ansvaret klart tills nästa vinter

-Hur tillsynen ska utövas och med vad är idag inte reglerat. Det är en brist som vi hoppas ska kunna vara åtgärdad före nästa vinter, avslutar Anders G Johansson.

Extern länk för den som vill läsa mer:

Här är Anders G Johanssons blogg där han skriver mer om ämnet:
https://andersgjohansson.se/ordning-och-reda-i-snorojningen-i-skovde/