Skövdes nya tandvårdshus är invigt

Tandvårdshuset, Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Invigning Tandvårdshuset TV-huset. Foto: Bild och Media, Skaraborgs Sjukhus
Drygt två år tog det för det nya mottagnings- och tandvårdshuset vid Skaraborgs Sjukhus att bli klart.

I fredags knöts så bandet vid den officiella invigningsceremonin för det nybyggda mottagnings- och tandvårdshuset vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Närvarade gjorde representanter från både politiken, sjukhusledningen, Folktandvårdens ledning, Västfastigheter och byggentreprenören, liksom representanter för vårdverksamheterna.

Istället för att klippa band, knöt Sjukhusstyrelsens ordförande Pär Johnson och Tandvårdsstyrelsens ordförande Angelica Lundgren Bielinski ihop ett band för att symbolisera gemenskapen och samarbetet över förvaltningsgränserna.

Samlat specialisttandvårdscentrum i Skövde

Även om det bara är två och ett halvt år sedan spadens sattes i jorden så har projektet pågått mycket längre än så. Redan 2013 hölls det allra första styrgruppsmötet för projektet.

Ett av huvudsyftena med hela projektet var att skapa ett nytt samlat specialisttandvårdscentrum. Så har det också blivit, efter att Folktandvårdens specialisttandvård och sjukhusets käkkirurgi nu flyttat in på samma våningsplan i det nybyggda huset, och därigenom kan öka det redan nära samarbetet dem emellan.

Berätta om fördelarna med det nya huset?

-Med tanke på att de gamla mottagningarna är 40 år gamla så var det väldigt välbehövligt att få till en modernisering. Allt blir lättare med ändamålsenliga lokaler som är anpassade för dagens medicinska kunskap och teknik. Förhoppningsvis håller lokalerna även för framtida teknisk utveckling. Det har varit en av de viktigaste kravspecifikationerna – att lokalerna ska vara flexibla och kunna förändras i takt med nya arbetssätt och ny teknik, säger Eva Sundström, projektledare vid Skaraborgs Sjukhus.

Bildartikel: Här kan du se bilder hur det ser ut!