Skövdes befolkning ökar men inte lika snabbt som tidigare

Skövde stad
Foto: Roderick Hristov
Skövde växer, men inte lika snabbt som tidigare enligt SCBs halvårsvisa rapport över befolkningstillväxten i Sveriges kommuner. Skövdes befolkning uppgår nu till 55 933 personer.

Rapporten visar att Skövde hade en befolkningsökning på 204 personer under första halvan av 2019, vilket är en lägre ökning än under samma period tidigare år. Skövdes befolkning uppgår nu till 55 933 personer.

Inget som förvånar Skövde kommunstyrelseordförande

Under första halvåret av 2019 har befolkningstillväxten i Skövde varit lägre jämfört med tidigare år. I pressreleasen från Skövde kommun uttalar sig Katarina Jonsson (M) som är kommunstyrelsens ordförande:
– Vi kan konstatera att Skövde under första halvan av 2019 fortsätter att växa starkt, men i något lägre takt än tidigare år. Minskningen är inte någon överraskning och inte heller något som är unikt för Skövde, säger Katarina Jonsson (M).

Högkonjunkturen dämpas

Minskningen kan till stor del förklaras av utvecklingen av den nationella ekonomin där högkonjunkturen i Sverige håller på att dämpas. Enligt Boverket minskar bostadsproduktionen, som är en avgörande faktor för inflyttning till en kommun, under 2019 och kommande år.

– De senaste åren har rekordmånga bostäder färdigställts i Skövde. Det har lett till en tillväxt som stuckit ut i Västsverige men också i jämförelse med många andra regioner i Sverige. Under åren 2010–2018 har Skövdes invånartal ökat med 8,45 procent. Nu ser vi att bostadsbyggandet i Skövde, men också nationellt, mattats av något vilket påverkar inflyttningen. Det produceras dock fortfarande bostäder i en relativt hög takt i Skövde och i dagsläget har vi cirka 90 påbörjade bostadsprojekt, säger Katarina Jonsson.

Tillväxt viktigt

I Vision Skövde 2025 finns ett mål om att Skövde ska vara 60 000 invånare år 2025. Trots att befolkningstillväxten avtar något ser målet ut att uppnås med god marginal, enligt pressreleasen.

– Det är viktigt att Skövde fortsätter växa och att vi blir fler Skövdebor som kan vara med och bidra till de ökade behov av välfärd som uppstår när gruppen av barn och äldre ökar. Att Skövde växer är också avgörande för att vi fortsatt ska kunna axla rollen som draglok i Skaraborg och konkurrera med andra regioner om investeringar, företag och kompetens, säger Katarina Jonsson.

Dela artikeln: