Skövdes barn- och utbildningsnämnd beslutar om Rydskolan

Södra Ryd
Foto: Roderick Hristov
Igår hade Skövdes barn- och utbildningsnämnden haft möte. Bland annat beslutades om skolplacering för Rydskolans elever.

Rydskolans högstadieelever erbjuds placering på Eriksdalskolan

I december 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden att Rydskolans högstadium ska avvecklas från och med vårterminens slut 2020. Inga elever kommer att antas till läsåret 2019/2020. Det innebär att endast en årskurs elever behöver byta skola. Barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att erbjuda dessa elever placering på Eriksdalskolan med start hösten 2020.

Eleverna erbjuds skolskjuts

Eriksdalskolan kan ta emot hela elevgruppen samlad och eleverna erbjuds även skolskjuts dit. Möjligheten finns för vårdnadshavare att önska annan skolplacering för sitt barn men då ansvarar vårdnadshavaren för resan till och från skolan. Nämnden beslutade även att ge sektorchefen i uppdrag att se över möjligheten för eleverna från Rydskolan att fullfölja sina nu valda profiler under sitt sista år på Eriksdalskolan.

Sänd artikeln till någon med ditt favoritsätt nedan.