Skövdes badplatser fick godkänt men en fick anmärkning

Karstorpssjön i Skövde
Skövdes badplatser testas regelbundet genom vattenprov och kontroll av algblomning. Skövde city news listar Skövdes badplatser och omdömen.

När man tar vattenprover letar man främst efter E. coli-bakterier och Enterokocker. Enterokocker kan enligt Wikipedia orsaka sjukdom så som urinvägsinfektioner, sårinfektioner och ibland även sepsis och endokardit. E. coli finns enligt Wikipedia hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Det klarlades tidigt att den kan orsaka olika typer av infektioner i bland annat urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar.

Karstorpssjön

Man testade Karstorpssjön den 8 juni och då fanns det ingen algblomning och vattenprovet visade på tjänligt badvatten.

Simsjön, Villeviken

Det senaste provet togs 2019-07-08 och vattenprovet visade på tjänligt vattten och det fanns ingen förekomst av algblomning. Innan detta provet kontrollerades det 24 juni.

Simsjön, Stora Badviken

Även här påvisades ingen förekomst av alger och vattenprovet visade att det var tjänligt vatten. Senast testet gjordes var 8 juli. Dessförinnan togs ett test 24 juni.

Simsjön, Herrekvarn

Denna badplatsen har inte heller problem med alger, men vatten var tjänligt med en anmärkning. Det är halterna av E. coli-bakterien som påvisade en viss förhöjning, men inte av sådan art att det skulle vara otjänligt. Men för den försiktiga kan det vara bra att veta att de andra badplasterna i Simsjön var utan anmärkning.

Sjötorpssjön, Skultorp

Sjötorpssjön visade på tjänligt vatten och klarade sig utan algblomning. Bada på!

Boulognersjön

Här testade man vattnet den 24 juni och det var tjänligt. Det var det även 17 juni när det testades förra gången. Däremot fanns det ingen uppgift om förekomst av alger.

Dela artikeln: