Skövdes ansökan till Årets stadskärna 2020 är inlämnad

Katarina Jonsson och Maria Leo
Katarina Jonsson och Maria Leo

Ingen som har besökt Skövdes stadskärna under de senaste åren kan ha undgått att det hänt en hel del på platsen. Alla dessa förändringar är frukten av Skövde Cityförenings, Skövde kommuns näringslivsenhet samt samhällsbyggnadsenheter, Next Skövdes och fastighetsägarna i stadskärnans samarbete. Tillsammans bildar dessa organisationer Citysamverkan. 

Det har hänt massor i stadskärnan i Skövde. Den har fått en rejält ansiktslyft. Gator och torg har byggts om och biltrafiken har fått flytta på sig till förmån för gångare och cyklister. Detta har varit möjligt tack vare ett strategiskt arbete och gemensamma satsningar från parterna i Citysamverkan och deras fyraåriga projektet Skövde City 2020.

– I projektet Skövde City 2020 har vi hittat varandra i en bred citysamverkan. Vi har tillsammans skapat en vision för stadskärnan och lagt mycket tid och kraft på att sätta en samverkansmodell som även efter projektets slut kommer fortsätta att arbeta för att stadskärnan ska vara Skövderegionens centrum där alla känner sig välkomna, säger Maria Leo, centrumledare och projektledare för Skövde City 2020.

Stadskärnan viktig för hela Skövdes tillväxt

– Att en stads stadskärna är attraktiv och lever i takt med tiden är viktig för hela Skövdes tillväxt. Ett formaliserat och strukturerat utvecklingsarbetet i stadskärnan har varit nödvändigt för att skapa långsiktighet i vår gemensamma ambition och strävan mot att vara en välkomnande och växande plats där människor möts, verkar och mår bra, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Skövde Kommun.

Ansökt om att bli Årets stadskärna

För att utveckla stadskärnan har parterna i Citysamverkan gemensamt skapat konkreta mål kring fler evenemang, fler besökare, bättre omsättning och en bred mix av butiker, restauranger och service. Som ett delmål i projektet har Skövde Cityförening, Skövde kommun, Next Skövde och fastighetsägarna även valt att ansöka till Årets stadskärna 2020.

En del skulle tycka att det är konstigt att Skövde ansöker om Årets Stadskärna i eftersviterna av en del butiker som lagts ner den senaste tiden, vad säger du om det?
-Skövdes utmaningar är inte unika för just Skövde. Om vi jobbar tillsammans kommer vi lättare att hantera förändringar. Jag tror till 100% på att det är samverkan som gör oss starkare, svarar Maria Leo.

-Vi vill bygga en hållbar samverkansstruktur som står kvar oavsett om vi vinner eller inte, så kommer vi stå starka och beredda att möta framtiden. Vi har fortsatt att göra en attraktiv och aktiv plats för våra invånare och Skövderegionen, vilket är viktigt för Skövdes fortsatta utveckling.

Resan är målet

– För oss har det alltid varit resan kring stadskärnans utveckling som varit det stora målet. Vi är väldigt stolta över allt som vi har åstadkommit i stadskärnan under projektets gång.  Det skulle vara väldigt hedrande att bli nominerade till utmärkelsen Årets stadskärna 2020, vilket skulle bli ett extra kvitto på det goda samverkansarbete som gjorts i Skövdes stadskärna, säger Maria Leo.

Det här är Årets Stadskärna

Utmärkelsen Årets stadskärna har delats ut sedan 1993 till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Utmärkelsen Årets stadskärna är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet. Samtliga nominerade städer får ett bevis för sitt långsiktiga och framgångsrika utvecklingsarbete som bedrivs.