Skövdeföretag plastbantar verksamheten

Joahkim Wendt - Skövde city news
Foto: SISAB.
Det finns undersökningar som visar att ett byte av material från plast till kartong kan sänka en förpacknings klimatpåverkan med upp till 99 procent. Det har skövdeföretaget SISAB tagit fasta på.

Företaget har inlett en process för att byta ut samtliga förpackningar för det egna varumärket RIMAC från plast till återvinningsbar kartong. Bland de 17 globala mål som FN antagit för hållbar utveckling innefattar mål nummer 12 ett säkerställande av hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

–För att FN:s globala mål ska bli verklighet måste alla delar av samhället bidra. Därför är det en självklarhet för oss som företag att göra vad vi kan säger Joakim Wendt, SISAB:s ägare och vd. Han fortsätter:
-Vi har alltid haft ambitionen att vara ett företag i framkant inom alla delar av vår verksamhet och att byta ut samtliga våra förpackningar från plast till kartong är en del i detta.

-Vi har givetvis en skyldighet att så långt som möjligt bidra till en hållbar utveckling både för oss som lever nu och för framtida generationer. Arbetet med att byta samtliga förpackningar har nu inletts och beräknas vara klart under det närmsta året, säger Joakim.

Men vad har det å andra sidan inneburit för uppoffringar?
-Omställningen är ett stort pågående projekt med ny design och ändrad produktion. Vi har hitintills lagt ner över 200 timmar och är snart halvvägs i projektet. Det är kostsamt på kort sikt men lönsamt för alla på lång sikt.

Har ni några andra satsningar inom närtid gällande miljö?
-Vi har fler miljösatsningar i pipen,men inget som vi kan gå ut med idag, avslutar Joakim Wendt.