Skövdebostäder ser fortsatt stort behov av studentlägenheter

Studentbostäder Kurorten Skövdebostäder
Fotomontage av det nya huset på Kurorten. Bild: Studio Ekberg
Alla studentlägenheter som funnits lediga till terminsstart är uthyrda, hos Skövdebostäder. De som nu finns att tillgå har inflyttning först i december och januari. Trycket på dessa är fortfarande högt. 

– Det är fortfarande fler än 100 personer som bokar sig på de lediga lägenheterna vi publicerar varje vecka trots att det är inflyttning först i december. Så att det finns ett behov ser vi tydligt. Men tack vare andra lösningar verkar studenterna här i Skövde inte ha panik inför terminsstarten. Det känns dock helt rätt att vi inom kort sätter spaden i marken så att vi inför terminsstart 2021 kan erbjuda ytterligare 132 lägenheter, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Den planerade byggtiden för Kurorten är från slutet av september 2019 fram till sommaren 2021, förutsatt att allt går enligt plan. Det är den byggnad som syns på bilden till artikeln och som planeras att byggas intill de andra studenlägenheterna vid stationen.

Villkor för en studentbostad och hyreslägenhet skiljer sig

Trots att de flesta studenter i Skövde hittar boendelösningar inför terminsstart finns ett stort behov av fler studentbostäder. En studentbostad har för det mesta fördelar för studenten. Just i Skövde är fördelarna kort avstånd till högskolan och förhållandevis låg hyra med två betalningsfria månader när CSN inte betalar ut några pengar. Studentbostäderna har också av naturliga skäl större ruljangs då man inte får bo kvar när studierna avslutats och därmed ges plats till nya studenter.

– Särskilt studentföreningarna, såsom Sveriges förenade studentkårer, är angelägna om att studenterna ska kunna få förstahandskontrakt med rimliga villkor. Vi ser också att det är viktigt att få till fler studentlägenheter eftersom vi behöver ha fler lägenheter med stor omflyttning till den här kundgruppen, säger Lina Eklund Svensson.

Rapport från Högskolan i Skövde står sig än idag

Den rapport som Skövdebostäder tog fram i samarbete med Högskolan i Skövde och några andra hyresvärdar i stan redan 2015 visade på en brist på 300 studentlägenheter.

– Utifrån de förutsättningar som togs upp i rapporten ser läget i princip likadant ut idag och behovet kvarstår. Redan 2015 hade vi planer på ett till hus vid Kurorten, men processerna för nybyggnationsprojekt är utdragna och därför är det först nu vi kan börja bygga. Det nya huset kommer att bli tolv våningar högt och har bland annat cykelförråd, en gemensam terrass och solceller på taket, säger Lina Eklund Svensson. 

Dela artikeln: