Skövdebostäder satsar på bostäder för fåglar

Skövdebostäder och Skövde Fågelklubb - Skövde city news
Foto: Victor Hilding
Skövdebostäder har tillsammans med Skövde Fågelklubb beställt 60 nya bostäder för fjäderburna hyresgäster.

Nyligen gick Skövdebostäder ut med att de beställt 60 nya bostäder för lite mindre fåglar. Skövde Fågelklubb har levererat 40 st och nu ska man leverera 20 till. Och det behövs – det är nämligen brist på fågelholkar.

Hur fick ni idén att göra det här?
-Vi arbetar mycket med biologisk mångfald då vi ser att mångfalden minskar i allt större utsträckning. Vi har därför extra fokus på att underlätta för djur och insekter genom olika åtgärder. Vi har även haft utbildning för våra miljövärdar och gått särskilda ronder tillsammans med den lokala Naturskyddsföreningen, säger Erik Pettersson, distriktschef för centrala distriktet.

Hur har samarbetet med Skövde Fågelklubb gått?
-Samarbetet går mycket bra, mycket tack vare fågelklubbens styrelseordförare Kent-Ove Hvass som är väldigt kunnig och svarar på frågor om fåglar och dess bon. Tack vare honom och klubbens medlemmar har vi fått en bredare kunskap och förståelse för hur fåglarna beter sig och hur vi kan förbättra deras tillvaro, säger Erik Pettersson.

Vart är det tänkt att att holkarna ska placeras?
-Holkarna placeras efter de riktlinjer vi får av Skövde fågelklubb. De kommer att sättas upp i så många av våra områden som möjligt och där det är gynnsamt för fåglarna. Än så länge har vi bland annat satt upp holkarna vid Folkets park och på Billingssluttningen, svarar Erik.

Vad blir hyran för fåglarna? Och vad ingår i hyran?
-Kallställd envånings-holk med ett rum och hök. Rengöring av vattengås ingår. Hyran är faktiskt så låg att man storknar. Är med ejder slipper man dessutom betala, men man behöver lite flax för att få en bostad, svarar Erik med en skämtsam ton 😆

Se Skövdebostäders instagramfilm om fågelholkarna

Video och foto av Victor Hilding.