Skövde Yrkeshögskola får ny utbildning – Bygg- och anläggningsledare

Skövde Yrkeshögskolas hemsida
Bild på Skövdes Yrkeshögskolas hemsida. Foto: Roderick Hristov

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Skövde Yrkeshögskola en helt ny utbildning – Bygg- och anläggningsledare. Myndigheten för yrkeshögskolan ger också Skövde Yrkeshögskola fortsatt förtroende att bedriva de välfungerande utbildningarna Demensspecialiserad undersköterska och Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård. Dagens beslut innebär att Skövde Yrkeshögskola växer ytterligare – utbildningsutbudet utökas från sju till åtta utbildningar.

Ansökningarna lämnades in i midsommarveckan och idag kom så det efterlängtade beskedet – Skövde Yrkeshögskola beviljas en helt ny utbildning – Bygg- och anläggningsledare – och får dessutom fortsätta att bedriva utbildningarna Demensspecialiserad undersköterska och Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård.

”Detta är mycket positiva besked – vi får fortsatt förtroende från Myndigheten att bedriva våra välfungerande utbildningar och samtidigt klartecken för att starta utbildningen Bygg- och anläggningsledare. Personalen på Skövde Yrkeshögskola bedriver och tar fram nya utbildningar i ett mycket nära samarbete med arbetslivsföreträdare från aktuella branscher i hela Skaraborg. Vi har på ett bra sätt kunnat visa detta mycket goda samarbete och arbetsmarknadens behov i beviljade ansökningarna, säger Johan Strömberg, avdelningschef.

Av de totalt 1097 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 416

Skövde Yrkeshögskolas ansökan om att utöka utbildningsplatserna från befintliga 35 till 55 platser/år på utbildningen Medicinsk sekreterare avslogs dock med motiveringen att ”Myndighetens bedömning är att finns ett tillräckligt utbud av yrkesrollen i regionen för aktuell beslutsperiod.”

Skövde Yrkeshögskola är en del av avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad i Skövde kommun och bedriver eftergymnasial utbildning. Dagens beslut från Myndigheten för Yrkeshögskolan betyder att utbildningsutbudet utökas från sju till åtta utbildningar. Utöver de åtta utbildningsprogrammen erbjuder Skövde Yrkeshögskola också erbjuda enstaka kurser, står det att läsa på Skövde kommuns hemsida.