Skövde slakteri fick slaktsvin i dåligt skick

Grisar på Skövde slakteri - Skövde city news.
Foto: Från en av Livsmedelsverkets rapporter
En kontroll har skett på Skövde slakteri den 17 september. Varning för starka bilder. Där fanns svansskadade djur och djur som saknade tatuering.

Enligt Livsmedelsverket skedde en levandedjurbesiktning den 17 september. Denna utfördes i anslutning till avlastningen. Då sågs att 30 av 260 slaktsvin hade svansskador/korta svansar. Bland dessa svansskadade fanns slaktsvin som saknade tatuering.

Djuren slaktades samma dag, 4 slaksvinskroppar kasserades vid köttkontrollen på grund infektionsspridning, pyemi, orsakat av svansskador. Ett av de kasserade slaktsvinen hade en äldre och nekrotisk svansskada.

Gris på Skövde Slakteri - Skövde city news
Foto: Från Livsmedelsverkets rapport
Gris på Skövde slakteri - Skövde city news
Foto: Från Livsmedelsverkets rapport
Gris på Skövde slakteri - Skövde city news
Foto: Från Livsmedelsverkets rapport

Livsmedelsverkets officiella veterinär vet inte om det stora antalet korta svansar beror på problem på gården, eller om detta var en uppsamlingsgrupp med svansskador som läkt. Informationen skrivs därför för att länsstyrelsen ska kunna utreda detta. Länsstyrelsen ska nu utreda detta om det är brister i djurskyddet hos leverantören av grisarna.

Förtydligande: Skövde slakteri misstänks inte för någon felaktig hantering, utan har stått som mottagare av djuren.