Skövde slakteri får skadestånd av Livsmedelsverket

Grisar på Skövde slakteri - Skövde city news.
Foto: Från en av Livsmedelsverkets rapporter
Ibland gör även myndigheter fel. I det här fallet var det Livsmedelsverket som hanterat ett ärende felaktigt, rapporterar Foodmonitor.se

Livsmedelsverket anhöll i oktober en slaktkropp av gris på slakteriet Skövde slakteri i Skövde på grund av att man misstänkte sjukdom. Men grisens organ inkluderades av misstag inte.

De organ som inte hade inkluderats blandades sedan med andra grisars organ innan det upptäcktes. Det åsamkade slakteriet kostnader, rapporterar man. Livsmedelsverket medger fel och tillstyrker att slakteriet ska få skadestånd.