Skövde Rotaryklubb arrangerar konstinsamling till förmån för välgörenhet

Skövde Rotaryklubbs konstauktion
Bild från 2018. Från vänster: Nicklas Bergfeldt, Mathias Nilsson, Jessica Hedenberg. Arrangör med i år, men ej med i bild, Filip Rapp.
Torsdag den 28 november samarrangeras en konstauktion i Skövde med Skövde Rotaryklubb i spetsen. 100% av intäkterna går till välgörande ändamål.

I år delas alla intäkterna 50/50 mellan Sällskapet Jultomtarna och Kvinnohuset Tranan som är aktiva med välgörenhet i Skövde.

Sällskapet Jultomtarna tillåter vårdnadshavare till barn som är mellan 6 och 16 år och bor i Skövde kommun att söka bidrag från Sällskapet Jultomtarna. Om ansökan beviljats bifogas presentkort som gäller för inköp av kläder och skor. Deras uppdrag är att stödja kampen här i Skövde för en god jul åt barnfamiljer med ekonomiska utmaningar.

Kvinnohuset Tranan bedriver stödjande arbete i form av skyddat boende, öppen samtalsmottagning och jourverksamhet för kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld samt deras anhöriga. Kvinnohuset Tranan, bedriver även våldspreventivt arbete genom ett normkritiskt makt-och genusperspektiv med syftet att få våldet att upphöra, verkar för ökad kunskap om, och samverkan kring, mäns våld mot kvinnor i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet samt bedriver opinionsbildande verksamhet och skapar debatt kring dessa frågor.

Varför har ni valt att stödja dessa organisationer?
-Vi vill för detta välgörenhetsprojekt fokusera på vårt närområde och hjälpa till här hemma; båda dessa organisationer står dessutom upp för de som behöver lite extra hjälp och det vill vi i vår tur stötta! säger Mathias Nilsson.

Önskar bidrag från konstnärer

Vad hoppas ni på för typ av konstverk?
-Vi har en bred tolkning. Tavlor såklart, men tidigare år har vi bl a tagit emot keramiska konstverk och signerade konsttryck. Vi är både öppna och intresserade av en stor variation gällande konsten, säger Mathias Nilsson.

Finns det några speciella konstnärer ni skulle vilja se som bidragsgivare?
-Gärna lokala konstnärer! Konstauktionen riktar sig som sagt till åtgärder i vårat närområde så det skulle kännas extra roligt om lokala förmågor också bidrar.

När? Var? Hur?

När? Öppnande och visning, kl 18:00 den 28/11.
Utrop påbörjas 18:30, preliminär avslutning för kvällen, 20.00.
Var? Lokal, Scandic Billingen Skövde.
Hur? Auktionen är öppen för allmänheten.