Skövde på 10:e plats i landet för bostadsbehov

Ekedal Skövdebostäder i Skövde
Det kommer att behövas 64 000 nya bostäder i Sverige årligen fram till år 2027. Det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå.

Hur stort behovet av nya bostäder är beror bland annat på hur antalet hushåll förändras framöver, men man ser också på hur det befintliga bostadsbeståndet ser ut.

Totalt sett beräknar Boverket att det behövs 640 000 nya bostäder under 2018–2027 för att svara mot den framtida befolkningsutvecklingen och kompensera för det underskott av bostäder som finns sedan tidigare.

Skövde hamnar på en tionde plats

Boverkets regionala beräkningar utgår från 60 arbetsmarknadsregioner där Skövde-Skara tillhör samma. Beräkningarna visar att 38 regioner i landet har behov av fler bostäder, men också att det i 22 regioner saknas behov av fler bostäder av demografiska skäl.

De tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö står för 76 procent av det totala byggbehovet i landet. I tabellen nedan visas det totala byggbehovet. Källa: Boverket (2019). Boverkets öppna data. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/ Hämtad 2019-07-17

Stockholm287 682
Malmö-Lund100 644
Göteborg99 893
Jönköping16 548
Linköping-Norrköping15 807
Västerås12 997
Kristianstad-Hässleholm10 501
Trollhättan-Vänersborg10 393
Borås8 728
Skövde-Skara7 348

Dela artikeln: