Skövde kommuns planer för Stallsiken södra tillgängliga

Stallsiken södra, Skövde
Nu finns detaljplanen för Stallsiken Södra tillgängligt. Planområdet är beläget i östra delen av Skövde och planen är att utöka handeln söder om Stallsikens handelsområde.

Detta är en del av Skövde kommun översiktsplan, ÖP2025. Områdets planeringsförutsättningar började undersökas redan 2016. Tanken man hade då har dock ändrats något för att få en bättre samstämmighet till området Mariesjö samt mer exploaterbara tomter inom planområdet.

Utökade verksamheter för handel

Detaljplanen omfattar ett område mellan Hasslumsvägen, Västra stambanan, Nolhagavägen och Östra leden/väg 26. Enligt Skövde kommun är planens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av verksamheter och viss handel söder om Stallsikens handelsområde.

Vägar knyts ihop

Planen ska också möjliggöra för kapacitetsökning på Nolhagavägen samt knyta samman Nolhagavägen med Hasslumsvägen och i framtiden med Hjovägen.

Detaljplanen finns utställd fram till och med 2019-09-15 i Stadshusets entréplan för den nyfikne.

Dela artikeln: