Skövde kommuns partier har haft bra samtal kring vägvalet för Billingehus

Billingehus i Skövde kommun
Foto: Roderick Hristov och SKövde kommun.

Representanter från samtliga partier i fullmäktige har träffats med anledning av det låsta läge Skövde kommun och Host Billingehus i Skövde AB befinner sig i kring samarbetsavtalet om utvecklingen av Billingen.

Sedan tidigare anser kommunen att Host befinner sig i väsentligt dröjsmål då de inte kommit igång med sina åtaganden enligt samarbetsavtalet och överenskommen detaljtidplan. Efter mötet med samtliga partier är man också överens om att kommunen står fast vid att inte acceptera den reviderade kongresshall som Host har presenterat, då den har för stora avvikelser från principskissen i samarbetsavtalet.

Partierna har därför kommit fram till att man ska påbörja arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige om att häva samarbetsavtalet.

– Vi är politiskt överens om att börja förbereda för en hävning genom att ta fram beslutsunderlag för fullmäktige. Om det inte framkommer alternativa lösningar som vi ser avsevärt förändrar förutsättningarna för utveckling av hotellet har vi för avsikt att genomföra hävningen, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Har det varit svårt att samla partierna?
-Vi har väldigt bra samtal med övriga partier och vi är samlade runt vägvalet att bereda ett förslag om hävning som sen ska lyftas till Kommunfullmäktige.

Finns det tankar på en plan B för att gå vidare utan dem? Kan du säga något om det?
-Nu inväntar vi vilket vägval som hotellet gör, avslutar Katarina Jonsson.