Skövde kommun stäms på 190.000 kr av före detta anställd

Skövde kommun

Mannen som arbetat hos Skövde kommun i mer än 10 år, anser att han blivit skild från sin anställning på ett felaktigt sätt. Nu stämmer han kommunen. Läs sms:en från hans chef som mannen undvek att svara på.

Mannen anser att han sades upp via ett rekommenderat brev, efter att ha varit anställd mer än tio år. Han menar på att kommunen har skilt honom från anställningen utan att iaktta formalia enligt LAS med varsel före avskiljande från tjänsten.

Skövde kommun bestrider skadeståndskravet

Skövde kommun anser att grund för skadeståndsskyldighet saknas, eftersom de tycker att mannen på eget initiativ avträtt sin anställning, då han inte hört av sig när kommunen försökt att nå honom.

Kommunen hänvisar också till ett möte med den anställde där de upplyst honom om rutiner för ledighetsansökan, sjukanmälan och hur deras system för administration fungerar. Vid ett nästa möte fick den anställde besked om att skulle byta arbetsplats inom sin sektor vilket han uttryckte sitt ointresse för, enligt kommunen. Mannen sjukskrev sig kort därefter.

Skövde Kommun fick jaga för att få tag på den otillgänglige mannen

Efter detta följer en serie katt-och-råtta-lek, enligt kommunens redogörelse. Mannen sjukskrivs, sjukskrivningen går ut och mannens chef försöker få tag på mannen som är otillgänglig vid flera tillfällen. Kommunen menar i sin skrivelse till tingsrätten att de flera gånger får påminna om att sjukintyg inte finns, varvid nya inkommer sent.

SMS:en som mannen inte svarade på

SMS-trafik
sms-trafik

Idag hörs de båda parterna i Skaraborgs tingsrätt för att avgöra huruvida det gått rätt eller felaktigt till.