Skövde kommun presenterar planer för Mariesjö

Mariesjö typkvarter ur ett flygperspektiv
Illustrationerna är skapade av Okidoki Arkitekter.
Skövde kommun önskar ta ett samlat grepp över den pågående omvandlingen av Mariesjö. Nu presenteras tankarna för Mariesjö i ett förslag till ett planprogram för området.

Målet med omvandlingen är att skapa en levande, tät stadsmiljö, med egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre hus.

En stadsdel ska omvandlas med bostäder och kontor

Enligt planprogrammet ska en etappvis omvandling av Mariesjöom­rådet ske, från dagens industri- och verksamhetsområde till en ny stadsdel med stadskvarter med blandat innehåll av bostäder, kontor och service samt ett kun­skapsstråk med lokaler för utbildning, forskning och teknikpark i anslutning till nuvarande Science Park Skövde och Högskolan i Skövde.

Samrådsperioden pågår mellan 13 maj – 28 juni.

Två informationsträffar

Vid två tillfällen kommer det finnas infoträffar. Dels måndagen den 27 maj kl. 18 i Portalen, Science Park Skövde samt tisdagen den 4 juni kl. 18 i Växthuset, Science Park Skövde. Då är det öppna samrådsmöten för allmänheten, så alla är välkomna för att höra mer om förslaget, ställa frågor och lämna synpunkter.