Skövde kommun öppnar ansökningar för Trädgårdsstadens tredje etapp

I trädgårdsstaden har man ännu inte byggt färdigt de tidigare etapperna innan kommunen släpper nya tomter.

Innan sista spadtaget är taget för de tidigare etapperna är det nu fritt fram för exploatörer att ansöka om att få tilldelad markanvisning på det 31 hektar stora området i Trädgårdsstaden.

Det verkar vara ett sug efter mark att bygga på i Skövde om man får tolka tecknen på det namntunga bolaget som ansöker om tilldelad mark.

Sista ansökningsdag för det är 18 februari och det har redan inkommit ansökningshandlingar från Skövdebostäder. Skövde nyheter rapporterar att i det större området önskar Skövdebostäder bygga mellan 70 och 150 lägenheter, medan man vill bygga 70 lägenheter på det mindre området. Byggperioden anges från 2020 till 2023.

Länkar som hör till artikeln:

Länk till Skövde Nyheters artikel om Skövdebostäders byggande hittar du här.

Länk till Skövde Kommuns webbsida om ansökningarna hittar du här.