Skövde kommun och Billingehus står fortfarande långt från varandra

Skövde Billingehus
Foto: Roderick Hristov
Skövde kommun anser inte att Host Billingehus lever upp till det samarbetsavtal man tidigare kommit överens om. Nu ska man träffas för att finna alternativa vägar framåt.

Redan 2016 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Skövde kommun och Host Billingehus om vilket åtagande kommunen och Host har för att utveckla området, samt att investeringar ska ske växelvis.

Skövde kommun orolig för låg handlingskraft

I slutet av juni i år meddelade Skövde kommun att man fört dialog med Host Billingehus i Skövde AB angående att kommunen inte ansåg att Host påbörjat sina åtaganden i tid och på ett tillfredsställande sätt. Till Skövde city news har man fått berättat från flera håll att man var orolig över att det inte var en god dialog och att handlingskraften var låg.

I dialogen begärde kommunen att Host senast den 31 augusti skulle återkomma med förslag till en tidplan och ambitionsnivå som överensstämmer med samarbetsavtalet. Skövde kommun tycker att Hosts förslag fortfarande inte överensstämmer med tidplanen. Host har också presenterat en reviderad skiss på kongresshall som kommunen inte accepterat. Dock är det för Skövde city news oklart om varför den inte accepterats. Dessa ställningstagande framfördes till Host vid ett fysiskt möte mellan Asmund Haare och Katarina Jonsson under gårdagen.

Nytt datum satt från Skövde kommun

Men nu har Host fått till den 18e september på sig att möta upp kommunens krav. Vid ett inplanerat möte den 18 september ska parterna diskutera samarbetsavtalet och alternativa vägar framåt.

– Vi kan konstatera att vi står långt ifrån varandra och det innebär att samarbetet ställs på sin spets. Nu inväntar vi vad som händer den 18 september och först därefter kan vi ge några besked om fortsättningen, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Finns det en risk för att tidplanen för ett färdigställt Billingehus försenas?
-Risken är uppenbar att kommunens tidplan måste justeras. I dagsläget håller inte Host den överenskomna tidplanen om när vi ska påbörja våra åtaganden. Vad den slutgiltiga konsekvensen blir av samtalen den 18 septbember är för tidigt att säga, svara Katarina Jonsson.

Dela artikeln: