Skövde kommun köper mark av Arne Lorentzon för att utveckla Mariesjö

Science Park Skövde
Foto: Roderick Hristov

Området Mariesjö ska under de kommande åren genomgå en omfattande omvandling i syfte att skapa en levande tät stadsmiljö med egen identitet och nya mötesplatser, berättar Skövde kommun i ett pressmeddelande.

Förutom att Science Park Skövde och Högskolan i Skövde finns i området försöker man ge utrymme och plats för nya verksamheter att etablera sig i området.

Unga invånare och företagare ska attraheras till området

Målsättningen är att attrahera unga invånare och företagare samt stärka nya branschers närvaro och utveckling. Utvecklingsstrategin för programområdet är att expandera Skövdes innerstad till Mariesjö och koppla samman befintliga och nya grönytor till ett grönt stråk som länkas till Boulognerskogen.

För att kunna göra allt detta och nå de mål som är uppsatta för området behöver Skövde kommun ta ett antal steg för att möjliggöra utvecklingen. Därför genomför Skövde kommun nu en affär med fastighetsbolaget Arne Lorentzon AB innehållandes köp av mark, försäljning av mark samt en markreservation.

— Affären möjliggör för Skövdes genom tiderna största stadsomvandling. Att göra detta är viktigt för Skövdes fortsatta utveckling, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Bilbesiktningen får flytta på sig

Markköpet kommer innebära att Skövde kommun förfogar över ytterligare delar av kvarteret Tegelbruket i Mariesjö, vilket medför att arbetet med detaljplan för utveckling av Science Park Skövde och nya bostadsdelar kan inledas. Samtidigt flyttas en viktig funktion för Skövde, en fullstor bilbesiktning, till en ny och lämpligare plats.

— Det är viktigt att vi ser bortom nuläget och planerar för framtiden, målet är att inom kort gå ut med en tävling för att utveckla kvarteret Tegelbruket, säger Johan Ask, kommunalråd.