Skövde kommun efterlyser material för kreativt skapande

Skövde kommun efterlyser material
Foto: Kaboompics.com from Pexels
Varför köpa nytt skapandematerial när det finns obegränsade mängder som är på väg att slängas? Den frågan ställer sig Skövde kommun och ber privatpersoner och företagare om hjälp.

Förskolorna i Skövde kommun har sedan 2016 arbetat med att starta ett kreativt återbruk med tillgång till material för barn för att stimulera deras kreativa, kommunikativa och sinnliga förmåga. Saker som kan återanvändas kan exempelvis vara tyger, tapetrullar, klädnypor, glasburkar, ståltråd med mera – bara fantasin sätter gränser.

I det initiativet innebär det att man använder material som låter sig omskapas och som inte har konkreta lösningar och kan användas på flera olika sätt. En annan aspekt man hoppas är att ge barn och ungdomar insyn i hållbarhet på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt plan.

Anna Westermark som är förskolechef på Skövde kommun säger:
-Vi ser tydligt att det utvecklar barnens kreativitet, det sociala samspelet och skapar förutsättningar för ett entreprenöriellt lärande. Med återbruksmaterial finns inga begränsningar. Detta är vad vi kallar ett okodat material.

-Det innebär att det är barnens fantasi och kreativitet som styr, och i samspelet med varandra som materialet blir. Det väcker också tankar kring miljö och hållbarhet, säger Anna.

Vart kan jag skänka återbruksmaterial och hur gör jag?

Det är på på Värsås förskola man tar emot materalet som görs tillgängligt för alla förskolor i Skövde kommun. Har man återbruksmaterial som man vill skänka så kontaktar man förskolechef Anna Westermark på mail: anna.westermark@skovde.se