Skövde Flygplats kommer användas av Försvarsmakten i höst

Skövde Flygplats
Foto: Roderick Hristov
Under hösten kommer det dåna och brumma lite oftare i luften. Det är Försvarsmakten som valt att förlägga sin träning på Skövde Flygplats.

Enligt Skövde kommuns hemsida så kommer försvaret att använda Skövde flygplats för start och landning med främst flygplanstypen C-130 Hercules. Detta innebär en ökad flygtrafik på Skövde flygplats.

Vidare anger man att hoppningarna kommer att att ske på andra platser. Flygningar kommer även att ske på kvällar och nätter.

Skövde flygplats har miljötillstånd

I miljötillståndet för Skövde flygplats ingår att den får användas av ambulans-, räddnings- och beredskapsflyg. Flygplatsen får även användas av militärt flyg.

Dela artikeln: