Skövde Energi svarar på frågor om strömavbrotten

Skövde Energi
Foto: Roderick Hristov
Det har varit många strömavbrott i Skövde den senaste tiden. Nu svarar Skövde Energi på det som många undrat över.

Elavbrotten utan koppling till varandra

Skövde Energi har märkt av ett tryck av mer information från allmänheten. Därför går man ut på sin hemsida och konstaterar att elavbrotten som varit under året beror på olika saker och har ingen koppling till varandra. Man uppger bland annat att avbrottet i mars berodde på en kortslutning i en gammal kabelskarv. Kabeln kommer att bytas ut under 2020 vilket är en del av en större investering då högspänningskabeln byts ut.

Underhållsarbeten och åska

Avbrottet i augusti orsakades av åska som bröt leveransen på överliggande regionnät (Vattenfall) och är inget Skövde Energi råder över, uppger man på deras hemsida. Det strömavbrottet i Skövde kan man läsa om här.

Störningen i början av oktober orsakades av ett kabelfel vid en omkoppling i samband med ett underhållsarbete (nätstationsbyte). Det strömavbrottet i Skövde rapporterar vi om här.

Det senaste avbrottet inträffade när Skövde Energis externa entreprenör arbetade med att byta skyddsutrustning på centrala fördelningsstationen. Då råkade man i samband med arbetet utlösa en skyddsfunktion felaktigt. Det strömavbrottet kan du läsa om här. Man uppger vidare att under underhållsarbeten så ökar risken något för avbrott.

Skövde Energi har hög tillgänglighetsgrad

Skövde Energi uppger att de har en mycket hög leveranssäkerhet på elnätet och påvisar siffror som säger att de senaste två åren har de haft ett ASAI (average system availability index) på:

  • 2017 – 0,999979 ASAI
  • 2018 – 0,999973 ASAI

Strömavbrottet i Arena Skövde var lokalt fel

Skövde Energi skriver att felet inte var deras, utan var orsakat av en brytare i Arena Skövdes anläggning. Det strömavbrottet som rapporterar vi om här.