Skaraborgs Sjukhus vann Guldskalpellen igen

Skaraborgs sjukhus Skövde
Tre glada och välförtjänta pristagare: Lars Johansen, överläkare kirurgkliniken, Eleonora Ingmarsson, undersköterska kirurgkliniken och Thomas Karlberg, anestesisjuksköterska. Foto: Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus har återigen tilldelats det fina medicinska priset Guldskalpellen. 2019 går det till samarbetet mellan kirurg- och anestesikliniken, där man halverat antalet komplikationer och radikalt minskat vårdtiden för patienter som genomgått tarmkirurgi.

-Vi är glada och stolta över det här priset. Vi fick det i hård konkurrens med 30 andra nominerade och det är tack vare alla medarbetares goda insatser, säger Lars Johansen, överläkare vid Skaraborgs Sjukhus.

Just samarbetet mellan de olika professionerna och klinikerna är något som framhålls i motiveringen till varför Skaraborgs Sjukhus tilldelas Guldskalpellen, som årets förnyare inom sjukvården.

Skaraborgs sjukhus har sänkt antalet vårddagar för tarmkirurgi

På Skaraborgs sjukhus har användandet av ERAS, behandlingsriktlinjer för tarmkirurgi, resulterat i att postoperativa komplikationer för patienter minskat med 30–40 procent och att vårdtiden i genomsnitt sjunkit med tre dagar per patient. Riktlinjerna har funnits sedan 2009 men utan att ha tillämpats i någon högre grad inom sjukvården.

Skaraborgs sjukhus såg dock potentialen med det standardiserade arbetssättet och i dag finns multiprofessionella arbetsgrupper i Skövde och Lidköping som arbetar i enlighet med riktlinjerna. Konceptet kräver inga dyra satsningar utan innebär att utnyttja befintlig kunskap på ett bättre sätt.

Det här är tredje gången som Skaraborgs Sjukhus får ta emot det fina priset av tidningen Dagens Medicin. Tidigare har Guldskapellen tilldelats hudkliniken (2013) och Närvård västra Skaraborg (2016).