Skaraborgs sjukhus håller god handhygien

Skaraborgs Sjukhus i Skövde håller god handhygien
Foto: Roderick Hristov

Ska man riskera att bli sjuk på sjukhuset? För den som kommer i kontakt med vården på SkaS är sannolikheten stor att den som ger dig vården, har tvättat händerna. Därmed har man minskat risken för infektioner.

Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan

Att följa hygienrutiner och klädregler är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner. Tolv enheter vid Skaraborgs Sjukhus uppnådde hundra procents följsamhet vid den senaste nationella mätningen varav flest enheter med full pott konstaterades inom verksamhetsområde M3, dvs hud, infektion, njurmedicin, kardiologi och vårdhygien.

Undersökningen som har genomförts har gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2010 mätt bland annat hygienrutiner.

Stolthet över medarbetare

–Det är med stolthet man kan konstatera att medarbetarna inom M3 tar sitt uppdrag på fullaste allvar och blir med detta resultat förebilder i patientsäkerhetsarbetet. Våra hygienrutiner spelar roll, varje dag, för de vi är till för, säger Stellan Ahlström, verksamhetschef M3 på VG-regionens hemsida.

Bland framgångsfaktorerna nämns faktorer som att medarbetarna vågar säga till varandra om inte rutiner följs, att man påminner varandra och att man har en öppen dialog om hygienfrågor.