Skaraborgs Sjukhus framtida akutmottagning i Skövde visades i simulerad datorvärld

Skaraborgs Sjukhus och Stella Ahlström - Skövde city news
Foto: Bild och Media - Skaraborgs Sjukhus
Arbetet med den nya akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde har pågått sedan 2014 och nu har flera av medarbetarna fått ”röra sig” inne i den framtida nya byggnaden – men bara med hjälp av datorteknik.

Det var flera medarbetare, inom och utom akutmottagningen som tog chansen att sätta på sig så kallade VR-glasögon (Virtual Reality, alltså virtuell verklighet) för att få uppleva den planerade byggnaden genom datorsimulerad verklighet.

Foto: Bild och media – Skaraborgs Sjukhus

Alla fick chansen att se Skaraborgs Sjukhus nya akutmottagning i VR

-Vi fick ett erbjudande att kunna komma in i vår nya akutmottagning via VR-glasögon som vi då nappade på. Vi gjorde det till ett tillfälle för samtliga medarbetare, detta spred sig och vi fick också besök utav andra enheter. Det var mycket uppskattat, berättar Elisabeth Fransson, enhetschef vid akutmottagningen i Skövde.

Dagens akuttmottagning i Skövde tar fler besök än vad det är byggt för

Byggnadsarbetet med den nya akutmottagningen är igång och det finns en färdig ritning, där man nu är på detaljnivå.  Dagens verksamhet bedrivs i lokaler som är anpassade utifrån ett patientflöde på cirka 25 000 besök per år, men akutmottagningen i Skövde tar idag emot cirka 55 000 patientbesök per år.

-Det finns behov av fler behandlingsrum och väntrumsytor, så att vi slipper flytta om patienterna hela tiden för att hålla i gång ett flöde. Vi kommer också att få en riktad barndel, där vi kommer att omhänderta samtliga barn oavsett besöksorsak, vilket är ett krav utifrån barnkonventionen att barn inte skall blandas med vuxna patienter, säger Elisabeth Fransson.