Skaraborgs Sjukhus bäst i Västra Götalandsregionen på att förebygga trycksår

Skaraborgs Sjukhus
Linda Johansson, sjuksköterska på hudmottagningen, Skaraborgs Sjukhus. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus är bäst i Västra Götalandsregionen på att förhindra uppkomsten av trycksår. Genom satsning på intern utbildning och att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen minimeras.

Ökad kunskap nyckelförklaring

Enligt den nationella punktprevalensmätningen (PPM) av trycksår, som gjordes under vecka 10 i år, hade Skaraborgs Sjukhus lägst andel trycksår uppkomna på sjukhus i Västra Götalandsregionen. -Under 2018 och 2019 har det satsats på utbildning på framförallt enhetsnivå. Det tror jag är en av förklaringarna till resultatet, säger Linda Johansson, sjuksköterska på hudmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus.

Trycksår orsakas av tryck, skjuv samt friktion. Ofta beror det på flera faktorer att ett trycksår uppstår,  som, till exempel, nedsatt allmäntillstånd, försämrat näringsintag, ålder eller skör hud. Därför görs en riskbedömning med hjälp av Nortonskalan för bedömning av patientens status.

-För patient och anhöriga kan trycksår leda till svåra konsekvenser, som lidande, smärta, ständiga omläggningar, inte kunna delta socialt på grund av behovet av att avlasta såret samt eventuell lukt från sår, säger Linda Johansson.

Många fördelar med ökade kunskaper

-Trycksår är en vårdskada ingen patient ska behöva utsättas för. Patienterna ska kunna känna sig trygga med den vård de får medan de är inneliggande. Genom att öka, sprida och bibehålla kunskaper om det förebyggande arbetet gällande trycksår, fall, näringskunskap och dokumentation, så ökar vi patientsäkerheten på sjukhuset. Genom att förebygga trycksår minskar vi patientens lidande samt frigör tid för patient och personal, säger Linda Johansson.