SFI vuxenutbildning från Skövde kommuns likabehandlingspris

Skövde kommun stadshus
Foto: Roderick Hristov
Enhet SFI, vuxenutbildningen, får Skövde kommuns likabehandlingspris för sitt arbete med att stärka språksvaga nyanlända kvinnor med låg utbildningsbakgrund. Priset delades ut under måndagens kommunfullmäktige enligt ett pressmeddelande.

– Vi är glada för att ha fått många bra kandidater till priset och en värdig vinnare. Vinnaren har ett projekt som omfattar såväl jämställdhet, likabehandling, mångfald och inkludering ur olika perspektiv, säger Ulrica Johansson, ordförande i arbetsutskottet.

Enhet SFI kommer att tilldelas en prissumma på 30 000 kronor. Verksamheten kommer att få använda prissumman till personalfrämjande arrangemang inom likabehandlingsområdet.

Johan Strömberg, chef för avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad, Eva Johansson, projektledare för arbetet med att stärka språksvaga nyanlända kvinnor med låg utbildningsbakgrund, Frida Eliasson, rektor sfi, och Sonia Aychouh, sfi-lärare, tog emot priset under kommunfullmäktige.

– 2018 startade vi ett projekt i samverkan mellan sfi, kommunens sektor socialtjänst och Arbetsförmedlingen. Att kombinera språkutbildning med praktik har visat sig vara mycket positivt för språkutvecklingen. Några deltagare i projektet fick reguljära sommarjobb i somras och står nu på inringning som vikarier, säger Johan Strömberg.

Juryns motivering
Juryn har bestått av Ulrica Johansson, ordförande i arbetsutskottet, Maria Hjärtqvist, vice ordförande i arbetsgivarutskottet, Seija Jokela, facklig representant från centrala samverkansgruppen, och Sofia Myrman, HR-chef. Deras motivering till likabehandlingspriset lyder:

”Enhet SFI, vuxenutbildningen inom sektor medborgare och samhällsutveckling tilldelas 2019 års likabehandlingspris för sitt medvetna och målinriktade arbete för språksvaga nyanlända kvinnor med låg utbildningsbakgrund. Projektet har genomförts i samarbete med Arbetsförmedlingen och sektor socialtjänst. Syftet med arbetet är att bryta social isolering och att kvinnorna på sikt ska klara av att delta i praktik utan modersmålsstödjare på utbildningsplatsen. Det långsiktiga målet är att uppnå en tillräcklig språknivå för att klara egen försörjning.

Juryn anser att projektet har gjort ett bra och viktigt arbete för att inkludera nyanlända kvinnor i samhället. Arbetet har även inneburit en ökad likabehandling, jämställdhet och mångfald inom kommunens arbetsplatser. Det är viktigt att bryta kulturella mönster genom att erbjuda målgruppen en plats i det svenska samhället. Arbetet bidrar även till långsiktig kompetensförsörjning och goda vinster både för individer och samhälle.”

Bakgrund till priset
Skövde kommun arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda medarbetare och för den som tar del av vår service. Likabehandlingspriset ska uppmärksamma och stimulera arbetet för likabehandling, jämställdhet, mångfald och systematiskt arbetsmiljöarbete inom Skövde kommuns verksamheter inklusive bolag. Priset ska bidra till att lyfta fram goda resultat och initiativ inom kommunens verksamhetsutveckling och/eller personalpolitik.