Så påverkar rökförbudet krögare och Skaraborgs Sjukhus

Emma Pantzar
Emma Pantzar, utvecklingsledare vid Skaraborgs Sjukhus. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus
1 juli blev det nya regler gällande rökning på offentliga platser. Men hur påverkar det krögarna och Skaraborgs Sjukhus?

De flesta känner till att det i början av månaden till exempel blev förbjudet att röka på uteserveringar, tågperronger, busshållplatser, vid entréer till mataffärer, sjukhus och flera andra offentliga platser.

Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förknippade med tobak och liknande produkter. Dessutom vill man minska den sociala exponeringen för rökning och på sikt avnormalisera rökningen.

Den lilla krogen i Skövde drabbas inte alls

-Det drabbar inte oss alls. De som tar stryk är de som har vattenpipor som en betydande del av sin verksamhet. Men för våra gästers del handlar det om sunt förnuft och här är det maten som är i fokus, säger Eddy Lundkvist.

-Det var en större förändring när det förra rökförbudet infördes, avrundar Eddy.

Liten påverkan för Skaraborgs sjukhus

-Egentligen innebär den nya lagstiftningen inget nytt för oss då vi år 2015 tog beslut om att införa rökfritt sjukhusområde. Följsamheten till detta är dock något vi ständigt behöver jobba vidare med. Jag ser den nya lagstiftningen som ett bra tillfälle att ta ett nytag i frågan och påminna om vad som gäller, samt ta en diskussion om hur vi tillsammans kan uppnå bättre följsamhet till rökfritt sjukhusområde, säger Emma Pantzar som är utvecklingsledare vid kvalitets- och utvecklingsenheten vid Skaraborgs Sjukhus.

Hållbar tror det uppfattas positivt

Karl-Johan Beckman som driver Hållbar säger att de förstås kommer att följa de regler och anvisningar som myndigheterna ställer.
-Jag tror det kommer gå jättebra och det kommer nog uppfattas positivt. Våra gäster får gå ner på gatan och röka, vilket kommer gå jättebra, avslutar Karl-Johan.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Enligt Skövde kommuns information är det den som äger eller hyr en lokal eller ett område utomhus som ansvarar för rökförbudet. Den som driver en uteservering har exempelvis ansvar för att rökförbudet på serveringen följs.

För lekparker på allmän mark är det normalt kommunen som är ansvarig. Miljösamverkan östra Skaraborg har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna och ska alltså se till att de olika verksamheterna följer lagen.

Dela artikeln: