Så kan Nolhagavägen öka sin trafikkapacitiet mot Stallsiken

Nolhagavägen och Mariestadsvägens cirkulationsplats mot Stallsiken i Skövde
Nolhagavägen och Mariestadsvägens cirkulationsplats mot Stallsiken i Skövde. Foto: Roderick Hristov
Fastnat i trafikköer på Nolhagavägen bort mot Stallsiken? Du är inte ensam. För att råda bot på trafikproblemen med igenkorkad trafik har det planerats för fullt. Här har du möjligheten att ta del av både Skövde kommuns tankar och ritningar.

Syftet är att öka framkomlighet och kapacitet för kollektivtrafik och fordonstrafik längs Nolhagavägen. Ena delen är redan genomförd vid Försäljaren (rondellen mellan Stora Coop Forum och Elins Esplanad) och arbetet kommer nu fortsätta österut.

Det är både cykelvägar, busshållplatser och ombyggnation av trevägskorningar till tvåfiliga cirkulationsplatser som avses att göras.

Nolhagavägen mot Stallsikens handelsområde i Skövde
Nolhagavägen mot Stallsikens handelsområde i Skövde. Foto: Skövde kommun

Cirkulationsplatsen mellan Mariestadsvägen och Nolhagavägen görs tvåfilig

För att trafiken ska flyta bättre avser man att göra cirkulationsplatsen vid Mariestadsvägen och Nolhagavägen, (vid Skövde Atlet- och Brottarklubbs lokal och Granngården) till en tvåfilig.

Ritning över Skövde kommuns planerade införande av tvåfiliga cirkulationsplatser vid korsningen av Mariestadsvägen och Nolhagavägen.
Ritning över Skövde kommuns planerade införande av tvåfiliga cirkulationsplatser vid korsningen av Mariestadsvägen och Nolhagavägen. Foto: Skövde kommun

Flaskhalsar vid Stallsikens handelsområde

Bilister som försökt att köra ut från Stallsikens handelsområde har haft svårt att göra det på grund av flödet från Nolhagavägens bilister. Det har inneburit att bilister kastat sig ut i trafiken för att slippa fastna på samma plats för länge. Man hoppas få bukt med problemet genom att införa tvåfiliga cirkulationsplatser istället för trevägskorsningar.

Ritning över Skövde kommuns planerade införande av tvåfiliga cirkulationsplatser på Stallsikens handelsområde.
Ritning över Skövde kommuns planerade införande av tvåfiliga cirkulationsplatser på Stallsikens handelsområde. Foto: Skövde kommun.

Skövde kommun har planerat detta för ett genomförande med start i maj 2020 till slutförande under 2021.