Positiva PISA-trenden håller i sig

Flicka håller skolböcker - SKövde city news
Foto: Anastasiya Gepp från Pexels
PISA-testet mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Det senaste testet bekräftar att trendbrottet i PISA 2015 inte var en tillfällighet, rapporterar Skolverket.

Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker.

I PISA-mätningen 2012 presterade svenska elever långt under genomsnittet bland OECD-länderna i samtliga tre ämnesområden. I PISA 2015 vände resultaten uppåt och nu i PISA 2018 har Sveriges resultat förbättrats ännu mer då svenska elever nu presterar över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden.

I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre resultat. De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka.

– PISA 2018 är ett kvitto på att många elever, lärare och rektorer gör ett bra arbete. Svensk skola har problem att brottas med, men att den svenska skolan generellt är dålig är en myt, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på Skolverkets hemsida.

Flickor presterar bättre än pojkar

I PISA-testet ser man även att flickor fortfarande har ett bättre resultat än pojkar. Men i läsförståelse har skillnaderna minskat.

Att flickor presterar genomsnittligt bättre i skolan är välkänt och PISA är inget undantag. I läsförståelse har dock skillnaderna minskat från 51 poäng i PISA 2012 till 34 poäng i PISA 2018. I PISA 2012 var skillnaderna större än OECD-genomsnittet men har nu minskat till samma nivå som OECD.