Orädda rävar i centrala Skövde ett växande problem

Räv i centrala Skövde - Skövde city news
Bild från video som cirkulerar.
På sociala medier sprids nu filmer där till synes orädda rävar matas rakt ur händerna från skövdebor. Kul och oförargligt kan man tycka, men det är ett växande problem.

I filmerna kan man se när rävar handmatas med knäckebröd, korvbitar och andra saker. Räven sitter där lugnt och låter sig smaka – utan att visa minsta tecken på osäkerhet eller aggressivitet.

Skövde kommuns skogsmästare uppmanar att inte mata rävarna

Gunnar Björkenor, som är skogsmästare hos Skövde kommun är inte förvånad.

-Att rävar tar sig in bland bebyggelsen nu och då är inget nytt. Detta beror delvis på dess stora förmåga att utnyttja olika sorters föda. Räven ett läraktigt hunddjur som relativt lätt kan bli tama i den aspekten att de inte visar någon större rädsla för människor, speciellt unga djur som blir matade som valpar. Vi vill uppmana till att inte mata rävungar, om man inte vill att rävarna ska komma tillbaka, säger Gunnar.

Fast population av lodjur på Billingen kan vara en orsak

Därtill kan det vara så att rävar, i närvaro av lodjur, förskjuter sina hemområden från skogen till förmån för mer mot öppen mark, dvs. bebyggelse och jordbruksmark. På Billingen finns en fast population av lodjur, förklarar Gunnar Björkenor.

Räv i centrala Skövde.

Skyddsjakt på räv ej nödvändigt i Skövde

-Vi skjuter normalt sett inte friska rävar i tätbebyggda områden. Däremot om det kommer in räv med skabb så försöker vi skjuta dessa individer. Det är dock ofta svårt att hitta djuren, även om skyddsjägaren åker direkt på en rapportering, är ofta räven försvunnen när jägaren är på plats, säger Gunnar Björkenor.