Omfattande hastighets- och nykterhetskontroll på Mariestadsvägen i Skövde

Hastighetskontroll, Gustav Adolfs gata, Skövde
Foto: Roderick Hristov
Under onsdagsförmiddagen gjorde Polisen en hastighets-, nykterhets- och fordonskontroll på Mariestadsvägen i båda riktningar.

Varför gör ni kontroller just här?
-Skövde kommun har mätt hastigheten på flera ställen i Skövde och här har man åkt lite fortare än vad som är tillåtet. Därför fokuserar vi insatserna på dessa ställen, berättar Emma Karlsson, polisaspirant.

Hastighetskontroll, Gustav Adolfs gata, Skövde
Foto: Roderick Hristov

En förbipasserande kommenterade att bilarna åkte ovanligt sakta under tillfället när hastighetskontrollerna genomfördes. -Jag har aldrig sett bilarna åka så sakta som nu, skrattade hon innan hon gick vidare.

Skövdetrafikanterna skötte sig utmärkt

-Kontrollen skedde på två sidor av Mariestadsvägen. Man mätte både hastighet och kontrollerade nykterhet. Ingen körde för fort och ingen var onykter. Under uppskattningsvis 45 minuter kontrollerade 40 fordon, berättar Irene Broberg, stationsbefäl Skövde.

Dela artikeln: