Next Skövde efterlyser tips från allmänheten om evenemang

Skövde city centrum
Foto: Roderick Hristov

Next Skövde har fått i uppdrag från kommunledningen i Skövde kommun att ha beredskap för att sätta igång evenemang och aktiviteter när Skövde kan öppna upp och blomma för fullt igen. Nu efterfrågas idéer från allmänheten.

Next Skövde är ett bolag som ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket och positionera Skövde som destination. Bolaget ska verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft.

Next Skövde gör nu ett upprop för att samla in idéer om evenemang och aktiviteter som kan skapa liv och rörelse i Skövde och samtidigt skapa möjligheter för de lokala företagen.

Skövde fullt med påhittiga och kreativa människor

– Skövde är ju fullt av kreativa och påhittiga människor som vill stadens bästa! Vi uppmanar nu alla att tänka till och lämna sin bästa idé på Next Skövdes Facebook-sida, säger Charlotte Backman, marknadschef på Next Skövde. 

Next Skövde kommer löpande välja ut aktiviteter och ta dem mot ett genomförande. 

– Vi vet inte när vi kan sjösätta nya evenemang och aktiviteter, men vårt uppdrag blir att förbereda för ett snabbt genomförande när det är dags, avslutar Charlotte Backman.