Margit räddades till livet tack vare förstärkt kärlkirurgi

Margit Ambertsson tackar kärlkirurgen Maher Hamoud för att hon fortfarande är i livet. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus
Att Skaraborgs Sjukhus förstärker den högspecialiserade kärlkirurgin kan vara skillnaden mellan liv och död för patienterna. Det fick en äldre kvinna nyligen erfara. Hon kom in med brustet pulsåderbråck, opererades och kunde åka hem bara sex dagar senare.

Patienten, 85-åriga Margit Ambertsson, kom in till akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde med brustet aortaanuerysm (pulsåderbråck). En diagnos som har en mycket dålig prognos för överlevnad, inte minst för en äldre patient.

Hon genomgick akut öppen aortakirurgi – en av de största operationer som utförs vid Skaraborgs Sjukhus – och tack vare ett lyckat ingrepp och ett gott omhändertagande före och efteråt kunde hon skrivas ut bara sex dagar senare.

Kärlkirurgin under uppbyggnad i Skövde

– Detta är verkligen ett tillfälle då en patient kommit in till Skaraborgs sjukhus och räddats till livet, tydligare än så blir det inte, säger läkaren Bengt Orrenius vid kirurgkliniken.

Han fortsätter:
– Inom kärlkirurgin har vi en verksamhet under nyuppbyggnad, detta visar att den är på rätt väg.

Operationen utfördes av kärlkirurgen Maher Hamoud och processcheferna vid kirurgkliniken, Björn Frisk och Åsa Fredriksson, förklarar ingreppets betydelse:

– Det visar vikten av högspecialiserad, avancerad sjukvård. En annan viktig del är betydelsen av välfungerande teamarbete kring patienten med professionell handläggning av akutmottagning, röntgenavdelning, operationsavdelning och kärlkirurgavdelning/sårcentrum, säger Björn Frisk.

Viktigt att upprätthålla och förstärka kompetensen

Åsa Fredriksson menar att det är viktigt att upprätthålla och förstärka SkaS kompetens inom kärlkirurgi, då detta inte sällan är patienter som kräver akuta åtgärder och omhändertagande. 

– Kärlkirurgin spelar även stor roll inom traumasjukvården där den kan vara central för patientens överlevnad. Kärlkirurgin tangerar också mot många andra specialist områden, exempelvis njurmedicin, hudkliniken samt ortopedin, då de är en viktig del i helhetssynen av patienten, säger Åsa Fredriksson.