Många fall av narkotikabrott i tingsrätten

Skaraborgs tingsrätt
Foto: Roderick Hristov

Nio fall med narkotibrott, sex fall angående olovlig körning, sex fall av misshandel och fyra fall av rattfylleri. Det är några av de åtal som står på agendan i Skaraborgs tingsrätt vecka 3.

Måndag 14 januari 2019

kl. 09:00 – 16:00 Sal 6:
Huvudförhandling angående umgänge med barn.

kl. 10:00 – 10:30 Sal 2:
Konkursförhandling Borgenär region Västra, Skatteverket ./. Ifuel AB, 556795-7989 angående ansökan om konkurs.

kl. 10:00 – 12:00 Sal 1:
Sammanträde angående upphörande av godmanskap.

kl. 10:00 – 12:00 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående stöld mm.

kl. 14:00 – 16:00:
Fortsatt muntlig förberedelse NN ./. NN angående vårdnad om barn.

Tisdag 15 januari 2019

kl. 09:00 – 10:00 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott.

kl. 09:00 – 10:00 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovlig körning (grovt brott) .

kl. 09:00 – 11:30 Sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående misshandel.

kl. 09:00 – 12:00 Sal 3:
Fortsatt muntlig förberedelse Extower Fastigheter AB ./. Systemhus Construction Company AB angående ansökan om makulering av lagfart.

kl. 09:00 – 12:00 Sal 3:
Fortsatt muntlig förberedelse Systemhus Construction Company AB ./. Extower Fastigheter AB angående avhysning (överlämnat från kronofogdemyndigheten) .

kl. 09:00 – 16:00 Sal 5:
Huvudförhandling, Dag 1 av 2 Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående bedrägeri m.m.

kl. 10:00 – 12:00 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående grov misshandel.

kl. 10:00 – 15:00 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående mordbrand m m.

kl. 10:00 – 15:00 Sal 8:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott m.m.

kl. 10:00 – 16:00 Sal 7:
Huvudförhandling NN ./. NN angående vårdnad om barn m m.

kl. 11:30 – 12:00 Sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående grovt rattfylleri m m.

kl. 13:15 – 14:00 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående ringa stöld.

kl. 13:15 – 16:00 Sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde . ./. NN angående Våld mot tjänsteman mm.

kl. 14:00 – 15:00 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående Hets mot folkgrupp m.m.

kl. 15:15 – 15:45 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovlig körning m m.

Onsdag 16 januari 2019

kl. 09:00 – 12:00 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående misshandel mm.

kl. 09:00 – 12:00 Sal 6:
Huvudförhandling, Dag 2 av 2 Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående bedrägeri m.m.

kl. 09:00 – 16:00 Sal 9:
Huvudförhandling NN ./. NN angående Hävning av köp m.m.

kl. 10:00 – 11:30 Sal 3:
Sammanträde Överförmyndare Västra Skaraborg ./. NN angående anordnande av förvaltarskap.

kl. 10:00 – 12:00 Sal 2:
Muntlig förberedelse Bank Norwegian A S, 991455-671 ./. NN angående återvinning av tredskodom (fordran).

kl. 13:15 – 14:00 Sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott) m m.

kl. 13:15 – 14:15 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott).

kl. 14:00 – 14:30 Sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående grovt rattfylleri.

kl. 14:15 – 15:45 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott) m m.

kl. 14:30 – 15:30 Sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde m.fl. ./. NN angående stöld m m.

kl. 15:30 – 16:15 Sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./.NN angående rattfylleri m m.

kl. 15:45 – 16:15 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott).

Torsdag 17 januari 2019

kl. 09:00 – 09:45 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovlig körning.

kl. 09:00 – 10:00 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovlig körning (grovt brott) m m.

kl. 09:00 – 17:00 Sal 5:
Huvudförhandling, Dag 1 av 3 Åklagarkammaren i Skövde./. NN, NN, NN angående grovt narkotikabrott m.m.

kl. 09:45 – 10:15 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Karlskrona – Trafik ./. NN angående hastighetsöverträdelse.

kl. 10:00 – 12:00 Sal 2:
Muntlig förberedelse NN ./. NN och NN angående fastställande av faderskap och moderskap.

kl. 10:00 – 12:00 Sal 3:
Muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling NN ./. NN angående vårdnad om barn.

kl. 10:00 – 12:00 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN, NN angående misshandel.

kl. 10:15 – 11:00 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott) m m.

kl. 11:00 – 11:30 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde./. NN angående förseelse mot trafikförordningen.

kl. 11:30 – 12:00 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovlig körning.

kl. 13:00 – 16:00 Sal 2:
Muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling Vara kommun, Socialnämnden ./. NN, NN angående särskild förordnad vårdnadshavare.

kl. 13:15 – 14:15 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott) m m.

kl. 13:15 – 15:15 Sal 3:
Muntlig förberedelse Leif Sjöberg m.fl. ./. NN angående fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten).

kl. 13:15 – 16:00 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde . /. NN angående misshandel.

kl. 14:15 – 15:00 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående rattfylleri.

kl. 15:00 – 15:45 Sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Karlskrona – Trafik ./. NN angående förseelse mot trafikförordningen.

Fredag 18 januari 2019

kl. 09:15 – 09:30 Sal 1:
Edgångssammanträde SYART AB, 556668-8197 angående konkurs.

kl. 09:30 – 09:45 Sal 1:
Edgångssammanträde Lollo´s Industri & Fastighetsservice AB i likvidation angående ansökan om konkurs.

kl. 09:30 – 11:30 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående misshandel.

kl. 09:45 – 10:00 Sal 1:
Edgångssammanträde Extower Fastighet AB, 556770-3524 angående konkurs.

kl. 10:00 – 11:30 Sal 3:
Muntlig förberedelse NN ./. NN angående utfående av egendom.

kl. 10:00 – 12:00 Sal 1:
Muntlig förberedelse NN ./. NN angående återförvisat mål från Göta hovrätt av vårdnad om barn m m.

kl. 10:00 – 17:00 Sal 5:
Huvudförhandling, Dag 2 av 3 Åklagarkammaren i Skövde./. JNN, NN, NN angående grovt narkotikabrott m.m.

kl. 13:15 – 14:30 Sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovlig körning .