Man som skallade gäster på Pinchos har fått sin dom

Pinchos Skövde

Tingsrätten har bedömt att mannen gjort sig skyldig då han skallade två gäster inne på restaurang Pinchos.

I domen kan man utläsa att mannen har genom gärningarna utsatt de två andra gästerna för en allvarlig kränkning av deras personliga integritet. De är därför berättigade till kränkningsersättning.

Mannen är tidigare ostraffad

Han ska därför förpliktas att betala 5 000 kr vardera till de båda männen, jämte begärd ränta. Eftersom mannen är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden har Frivården bedömt att risken för återfall i brott är låg och att han inte har något övervakningsbehov.

Länge sedan misshandeln begicks

Med hänsyn till vad som framkommit saknas då särskild anledning att anta att mannen kommer att begå brott på nytt. Till detta kommer att gärningarna ägde rum för snart två år sedan. Mot den bakgrunden finner tingsrätten att påföljden ska bestämmas till villkorlig dom. Den villkorliga domen ska förenas med dagsböter.