Man frikänns från misstankar om barnmisshandel

Skaraborgs tingsrätt Skövde

Den man som stått åtalad för att ha misshandlat sina barn genom slag, hårdragning, nyp, tryckt in fingret hårt i bröstbenet och sparkats har frikänts från misstankarna.

Skövde city news skrev tidigare om åtalet som väcktes mot mannen i den här artikeln.

Många incidenter enligt åklagaren

Tingsrätten konstaterar sammanfattningsvis mot bakgrund av vad som redogjorts och med beaktande av hur tingsrätten bedömt tillförlitligheten av sonens och dotterns uppgifter samt deras trovärdighet, att det inte går att dra någon säker slutsats om vad som hänt i någon av de incidenter som går under namnen “Hårincidenten”, “Oljeincidenten”, “Väskincidenten”, “Soffincidenten” och “Fotbollsincidenten”.

Ihopblandade och icke konkreta uppgifter

Det beror på att uppgifter i flera fall inte varit konkreta och inte har något självständigt eller konkret stöd av bevisningen. Sen har de i övrigt brustit i tillförlitlighet eftersom de varken varit konstanta eller fått stöd av varandras uppgifter.

Tingsrätten anser att barnen också verkar ha blandat ihop olika händelser. Stödbevisningen har utgjorts av vittnesförhör som i de flesta fall bestått i upprepningar av sådant som de båda barnen berättat för vittnena.

Följaktligen har inte heller vittnenas uppgifter varit konkreta vad gäller händelseförlopp eller tid och rum. Stödbevisningen har inte varit tillräcklig ens i de delar där de båda barnen kunnat lämna någotsånär tillförlitliga uppgifter.

Åtalet ogillas i sin helhet

Tingsrättens slutsats är därför att det som framkommit genom förhören med barnen inte är tillräckligt för att det ska vara bortom rimligt tvivel styrkt att mannen gjort sig skyldig till grov fridskränkning i något fall, eller att han gjort sig skyldig till något av det misshandelsvåld mot vare sig sina barn som åklagaren har gjort gällande.

Åtalet ska därför ogillas i sin helhet. Mannen har varit anhållen från den 27 mars 2019 och därefter häktad från den 29 mars 2019 till den 10 maj 2019.