Man dömd till dagsböter för olovlig körning

skaraborgs-tingsrätt-olovlig-körning
Mannen dömdes för olovlig körning i Skövde. (Föraren och fordonet på bilden är inte inblandade).

En man förstod inte Transportstyrelsens muntliga och skriftliga kommunikation och trodde han fick köra. Skaraborgs tingsrätt var av annan åsikt och dömer nu för olovlig körning i Skövde.

Mannens BE-körkort var återkallat

Hans körkort hade blivit indraget på grund av att ett läkarintyg inte inkommit till Transportstyrelsen i tid. Mannen hade även delgetts att körkortet återkallats och att han inte fick framföra körkortspliktiga fordon.

Förstod inte vad Transportstyrelsen kommunicerat

Läkarintyget insändes dock till Transportstyrelsen efter det att körkortet återkallats. Den åtalade har uppgett att han visste att körkortet hade blivit återkallat och att han var tvungen att skicka in läkarintyg till Transportstyrelsen. Han förstod dock inte informationen han fått av Transportstyrelsen fullt ut, då han påstår att han inte kan svenska så bra. När han hade skickat in läkarintyget trodde han att han fick köra igen.

Den åtalade har vidare uppgett att han ringt till Transportstyrelsen för att kontrollera om läkarintyget hade kommit in. Han förstod att Transportstyrelsen tagit emot läkarintyget, men resten av samtalet förstod han inte. Han bad inte om hjälp med att få informationen översatt.

Tingsrättens dom

Tingsrätten gör bedömningen att det åligger en förare av körkortspliktiga fordon ett stort ansvar att förvissa sig om att dennes körkort är giltigt. Mannen var medveten om att hans körkort hade blivit återkallat. Att han därefter inte vidtagit några åtgärder för att förstå den skriftliga och muntliga information han fått av Transportstyrelsen innebär inte att han kan gå fri från ansvar. Därför döms han till 50 dagsböter om vardera 250 kr och att betala 800 kr till brottsofferfonden.