Livsmedelskontroll i Skövde med goda resultat

Handhygien sköttes bra på de ställen Miljösamverkan Östra Skaraborg testade.
Miljösamverkan Östra Skaraborg testade 62 ställen som hanterar livsmedel i Skövde. Endast fyra fick föreläggande i brister gällande rengöring, förpackningsmaterial och kontaminering.

Man har testat butiker, förskolekök, tillagningskök, restauranger, caféer och tillverkare av mjölk- och charkuteriprodukter. Verksamheterna har kontrollerats genom att de kan hantera temperaturerna enligt de föreskrifter som finns, att de förpackningsmaterial är avsedda för livsmedelshantering och exempelvis rutiner för handtvätt.

Goda resultat generellt sett

Hos de flesta sköttes temperaturerna, men hos några fanns ingen temperaturkontroll vid ankomst av kylda varor. Hos de flesta fanns god kunskap om bra rutiner och kunskaper om allergener så att kunder får rätt information om maten.

Några nedslag blev det

Sörgårdsmjölk fick en kontrollrapport angående märkningsbrister. Värsås Pizzeria fick ett föreläggande gällande brister i rengöring, förvaring av städredskapen, arbetskläder och arbetsbänkar. Eddis grill har fått en kontrollrapport om att köpa in en fungerande termometer. Espresso House i Commerce har fått en kontrollrapport för brister i lokal, utrustning och temperaturer.

Dela artikeln: