Läsarnas förklaringar till planet som flög över Skövde

Flygplan över Skövde
Foto: Tobias Andersson
Det är många som har kunskaper och har engagerat sig i att bringa klarhet i planet som flög över Skövde i förra veckan. Det har kommit flera tips som pekar åt samma håll.

Många spekulerade i vad det var för “mystiskt flygplan som flög över Skövde” i förra veckan. Eftersom Skövde city news inte sitter på specifika kunskaper inom alla ämnen, bad vi läsarna om hjälp. Det kom mer eller mindre seriösa och lustiga kommentarer i vårt Facebook-flöde, såsom “Area 52”, “Aliens” och “ryssen”. Men ganska så kort efter publicering började flera nämna att det var s k målflyg.

Läsare började även skicka mail och det är dessa vi redogör för nedan:

Läsare säger att Försvaret borde veta att SAAB flög

“Learjet 35an som var över Skövde är SAAB AB som opererar på uppdrag av försvarsmakten, planen används för att öva skjutning mot dvs de är så kallade målflygplan. Försvaret borde veta vem som flög…”

En annan läsare pekar också ut SAAB

Läsaren skriver:
“Det mystiska flygplanet som ni plåtat är gamla Nyge Air numera SAAB som flyger dessa som målflyg för försvaret. På P4 utbildar man LvKv förband som har stridsfordon 90 med radar och luftvärn vilket troligen är det övande förbandet. Callsign target säger ju det mesta.”

Alla läsare var inte riktigt imponerade över artikeln

En del läsare var mindre imponerade av att Skövde city news inte vågade dra en egen obekräftad slutsats själva efter en googling:

“Flygplanet i fråga ägs troligtvis av Saab och har med största sannolikhetägnat sig åt sk målflygning åt Försvarsmakten en 5-10 min googling hade fått fram denna infon. Kanske dax för sk journalister att GÖRA SITT JOBB”